Boeken

Boeken

Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 22:18
De opkomst van ketens en netwerken laat een nieuwe wijze van organiseren zien, die samenhangt met de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en de wens om anders te organiseren. Ketens en netwerken geven als nieuwe praktijk, een krachtige impuls aan het zoeken naar nieuwe wegen om met veel...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 22:11
The 22 essays in this volume discuss contemporary trends in democratization, nationalism, political socialization, authoritarianism, and other topics such as conflicting loyalties in Europe and the US. Since there are seven different countries represented among the authors who have contributed to...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 21:59
We leven al jaren in een rechtse en populistische cultuur. Eén van de ingrediënten daarvan is het anti-intellectualisme. Diepere verbanden en achtergronden komen nog nauwelijks aan bod. In de media wordt kennis vermalen tot entertainment, ‘weetjes’. De neiging is onweerstaanbaar om om het even...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 21:54
Rethinking the Future biedt u een unieke gelegenheid om kennis te nemen van de toekomstvisies van de belangrijkste organisatie- en managementgoeroes van dit moment. In een serie inspirerende artikelen geven zij hun visies op de 21ste eeuw, waarin de onzekerheid steeds groter wordt en waarin werk,...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 21:33
Theories of Democratic Network Governance aims to renew and refocus the theoretical debate on governance networks by posing a series of pressing questions: Why and how are governance networks formed, developed, reshaped and terminated? What are the conditions for governance networks to produce...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 21:09
Veel modellen voor organisatieverandering focussen op één primair aspect of perspectief van de verandering. Al deze zienswijzen bewezen hun waarde, maar Lathouwers en Waals gingen op zoek naar een model waarbij meer(dere) perspectieven verbonden zijn. Dat resulteerde in het vierdimensionale ...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 22/08/2016 - 21:03
Het Basisboek Beroepsethiek voor Social Work is een uitgave, gericht op alle richtingen binnen social work en pedagogiek. In het boek zijn de kernthema's en begrippen rondom beroepsethiek voor hulpverleners uitgewerkt. De student krijgt basistheorie aangereikt en een begrippenkader om ethische...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 25/06/2016 - 13:19
In recent years a set of radical new approaches to public policy has been developing. These approaches, drawing on discursive analysis and participatory deliberative practices, have come to challenge the dominant technocratic, empiricist models in policy analysis. In his major new book Frank...
Lees meer
Boek van Campus Orleon - 25/06/2016 - 13:17
This book explores the role of policy expertise in a democratic society. From the perspectives of political science and policy theory, the chapters examine the implications of deliberative democratic governance for professional expertise and extends them to specific policy practices. Following...
Lees meer
Boek van Floor Basten - 31/07/2014 - 01:04
Het Handboek Buitenpromoveren is hét oriëntatiepunt voor buitenpromovendi in spe. Buitenpromovendi en promotoren van alle universiteiten vertellen hun inspirerende verhalen over een promotie in deeltijd (ook wel met buitenpromotie of duale promotie aangeduid), geflankeerd door praktische...
Lees meer