Ketens en netwerken. Een zoektocht naar samenhang

Ketens en netwerken. Een zoektocht naar samenhang

De opkomst van ketens en netwerken laat een nieuwe wijze van organiseren zien, die samenhangt met de aandacht voor maatschappelijke vraagstukken en de wens om anders te organiseren. Ketens en netwerken geven als nieuwe praktijk, een krachtige impuls aan het zoeken naar nieuwe wegen om met veel verschillende partijen daadwerkelijk tot resultaat te komen.

In Ketens en netwerken leveren eenentwintig auteurs vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage. In het eerste deel van het boek komen praktijkverhalen aan de orde, waarbij verantwoordelijkheid, vertrouwen, daadwerkelijk doen en mens zijn centraal staan. In deel twee worden concepten uitgewerkt waarin auteurs op zoek zijn naar de identiteit van ketens en netwerken, naar samenhang in organiseren, naar werkingsprincipes van ketens en netwerken en naar mogelijkheden om verbindingen te leggen, te innoveren en leiding te geven aan innovaties. Deel drie gaat over het leren werken met ketens en netwerken, waarbij ingegaan wordt op het organiseren van netwerkverbanden, het leren presteren, het sturen zonder macht en het verbeteren van ketens voor bepaalde doelgroepen. In deel vier verdiepen de auteurs zich in het scheppen van ruimte voor ketens en netwerken.

De bundel Ketens en netwerken is een uitnodiging aan professionals, managers, bestuurskundigen, organisatiewerkers en -onderzoekers die zich in de concepten, de praktijk, het leren en het organiseren van ketens en netwerken willen verdiepen.

TWEEDEHANDS BOEK
Anne-Marie Poorthuis, Anja van der Aa, Ton van Rheenen, Theo Konijn en Wiebe de Jager (red.)
2003, Lemma

ISBN: 

9789059312371

Bindwijze: 

€ 9,68

Recente items

Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote
Blog Post van duwivote