Promoveren naast je baan!

Promoveren naast je baan!

De Promotiekamer is een particulier instituut dat werkenden opleidt tot de graad van doctor in de wetenschap. Kandidaten moeten een doctoraal of master graad bezitten en daarnaast gemotiveerd zijn om de komende vijf jaar serieus aan een proefschrift te werken. Zie kosten en andere informatie www.promotiekamer.nl   

De Promotiekamer is gespecialiseerd in het begeleiden van kandidaten die naast een baan en gezin willen promoveren. Begeleiding vindt vooral plaats in de avonden en weekenden via workshops en seminars en daarnaast via email en Skype. De promotie vindt plaats aan een Nederlandse universiteit.

Met ingang van januari 2017 zijn er tien plaatsen beschikbaar voor potentiële promovendi. Kandidaten volgen in het eerste jaar twee modules, te weten academische vaardigheden en academisch schrijven. De beheersing van deze stof – die in de loop van het jaar tijdens meerdere bijeenkomsten wordt geoefend - is noodzakelijk om het promotietraject met succes af te ronden. Kandidaten schrijven in het eerste jaar een wetenschappelijk tekst die de grondslag vormt voor het proefschrift.

Heeft u vaste promotieplannen? Dan kunt u zich uiterlijk voor 15 November 2016 met een beknopte CV aanmelden bij prof. dr. Ruben Gowricharn (info@promotiekamer.nl of rgow@xs4all.nl).

Verspreiding van dit bericht wordt zeer op prijs gesteld.

 

Met vriendelijke groet,

Ruben Gowricharn

 

Dit bericht is geen advertentie, maar een bekendmaking om belangstellenden te wijzen op deze mogelijkheid van promoveren.

Deze plaatsen zijn geen banen of AIO-posities waarop gesolliciteerd kan worden.

Tags: