Promovendi Helpdesk

Promovendi Helpdesk

 

Eenvoudiger kan niet...

Mail je vraag naar info@campusorleon.nl en je krijgt binnen twee werkdagen antwoord

 

Hulp bij promoveren

Meer mensen gaan promoveren, de druk om te presteren neemt toe terwijl minder tijd voor promotie beschikbaar is. Promoveren is weerbarstiger geworden omdat inhoudelijke eisen, verwachtingen van anderen en eigen persoonlijke ambities sterk op elkaar inwerken, terwijl binnen de instellingen steeds minder geschikte begeleiders beschikbaar zijn. De Campus Coaches van Campus Orleon hebben daarom een nieuwe dienst gelanceerd als hulp bij promoveren: Promovendi Helpdesk. Promovendi Helpdesk is een vraagbaak voor promovendi en een manier om snel in contact te komen met coaches die gespecialiseerd zijn in promotie-gerelateerde ondersteuningsvragen.  

Minder begeleiding

Vorig jaar hebben volgens de Vereniging van Universiteiten (VSNU) ruim vierduizend promovendi met succes hun proefschrift verdedigd. Ten opzichte van 2000 is dat een stijging van meer dan 75%. In diezelfde periode is 114 fte aan hoogleraren erbij gekomen; een stijging van 4,6%. Veel promovendi hebben naast een hoogleraar een universitaire (hoofd)docent als dagelijks begeleider. Tussen 2000 en 2012 is hun fte afgenomen met 8%. Al met al is de tendens dat per promovendus minder begeleiding beschikbaar is.

Minder tijd

Daarnaast zijn er plannen om het promotietraject anders in te richten. Nu nog wordt de promotie formeel vastgelegd in een arbeidscontract voor vier jaar, maar er gaan stemmen op om dit te verkorten tot drie jaar en/of in te ruilen voor een beurs. De toekomst moet uitwijzen of hier verstandige keuzes in gemaakt worden, maar tot nu toe zijn de promovendi, verenigd in het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) niet enthousiast over de voornemens. De status van de promovendus verandert van werknemer naar student. Bovendien is de verkorting van de looptijd kunstmatig: het rendement na zeven jaar ligt al jaren op 75% (een kwart maakt het proefschrift dus niet af) en gemiddeld duurt het traject 60 maanden.

Promoveren als life-changing event

Deze door externe factoren veroorzaakte stress komt nog eens bovenop de stress die uit het promotieonderzoek zelf voortkomt. Onderzoek naar de promotie-ervaring laat zien dat promoveren meer is dan kennis vergroten; promovendi leren op een andere manier met kennis om te gaan en dat zorgt voor onzekerheden en (zelf)twijfel. Promoveren is een life-changing event dat de hele persoon van de onderzoeker en diens relatie tot anderen betreft. Dit aspect krijgt volgens onderzoek tot nu toe weinig aandacht in de begeleiding, ook omdat begeleiders niet goed weten hoe ze ermee moeten omgaan.

Promovendi Helpdesk als aanvulling

Veel promotietrajecten zijn ingebed in graduate schools of onderzoeksscholen. Hiervan worden extra impulsen voor begeleiding en opleiding verwacht. De combinatie van bovengenoemde factoren vraagt echter meer dan alleen een strakker begeleid programma. De Campus Coaches van Campus Orleon hebben daarom het initiatief genomen tot een nieuwe dienst: Promovendi Helpdesk. De Campus Coaches zijn in meerderheid zelf gepromoveerd en kennen de pieken en dalen van binnenuit. Ieder heeft eigen begeleidingsexpertise en tezamen bestrijken ze het hele pallet van wat er bij promoveren komt kijken. “We zetten ons in tegen persoonlijk leed,” aldus Floor Basten, een van de coaches, “maar als we door het plezier in promoveren te verhogen ook negatieve gevolgen van nieuwe maatregelen kunnen verzachten en het promotierendement ten minste gelijk kunnen houden, misschien zelfs verbeteren, dan is dat ook mooi meegenomen voor universiteiten en, meer in het algemeen, de samenleving.”