Zwermonderzoek

Zwermonderzoek

Hoe geweldig is het als mensen een hoge vlucht kunnen nemen en boven zichzelf uitstijgen doordat ze samenwerken? Heel geweldig! En een team van Campus Orleon heeft precies daarom een onderzoeksstrategie ontwikkeld die dit mogelijk maakt: het zwermonderzoek.

Wat het is

Zwermonderzoek is een kort maar hevig onderzoek, waarin we tijdens een georganiseerd event (een congres bijvoorbeeld) de expertise van Campus Orleon combineren met die van het aanwezige publiek. Zo ontstaat een zwerm van onderzoekers die tijdens het event vanuit eigen nieuwsgierigheid gegevens verzamelen en hun observaties en inzichten delen. Na afloop schrijven ze een essay over wat hen het meest is opgevallen, waarin zij hun bevindingen verweven met elders opgedane ervaringen en theorieën en concepten. Zo ontstaat een breed en divers palet aan reflecties en handelingsperspectieven: niet één antwoord binnen één onderzoeksdiscipline, maar een serie invalshoeken en visies die niet tot één beeld, visie of waarheid gemasseerd hoeven te worden. Juist het verhelderen van het vraagstuk vanuit de diversiteit van waarnemingen, gedachtegangen en conclusies is de waarde die we ermee leveren (lees ook dit artikel).

Voor wie het is

Zwermonderzoek is geschikt voor alle bedrijven, organisaties en instellingen die zich door complexe problemen genoodzaakt zien hun wijze van produceren, organiseren en verdienen te heroverwegen, en die nieuwsgierig zijn naar de wijsheid en kennis die voor hen nog buiten beeld zijn. Zij kunnen een zwermonderzoek laten doen naar een event dat ze organiseren (bijvoorbeeld een congres, symposium, vrijplaats) of rond een specifiek strategisch vraagstuk, maatschappelijk issue of anderszins levende problematiek waar ze mee te maken hebben. Na een oriënterend gesprek stellen wij een offerte op.

Voorbeelden