Onderzoek

Onderzoek van Floor Basten
Toen hem gevraagd werd wat we zouden kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan, zei Tom Burke, milieuadviseur, -onderzoeker en -activist: “Don’t be under 40.” Dat was in 2008. We zijn twaalf jaar verder, de contouren van de omvang van de klimaatcrisis worden langzaam duidelijker doordat dagelijks de concrete effecten merkbaar zijn. Dat het niet zo goed gaat, is een understatement. Maar dat je niet jonger dan 40 moet zijn, is niet zo’n behulpzaam advies.
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
Onderzoekers van GGD Brabant hebben eind 2015 een cursus in narratief onderzoek gevolgd op Campus Orleon. Zij gaan nu zelf een narratief onderzoek doen naar de behoeften van jonge en aanstaande gezinnen, daarbij begeleid door Floor Basten. Het onderzoek is naar verwachting begin 2017 afgerond.
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
Hogeschool NHL te Leeuwarden start een onderzoek naar vernieuwende onderwijspraktijken. Er is gekozen voor narratief onderzoek om te verkennen hoe deze methode ook voor toekomstige onderzoeksvragen ingezet kan worden. Docenten, studenten en andere betrokkenen volgen daarom een cursus in narratief onderzoek, met hun eigen onderwijsvernieuwingen als onderwerp.
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
Op 25 juni gingen 500 studenten, docenten, wetenschappers, bestuurders en opiniemakers hun creativiteit inzetten voor de kwaliteit van onderwijs. Een zwerm van onderzoekers van Campus Orleon was erbij en schreef naar aanleiding van observaties ter plaatse deze blogs:
Lees meer
Onderzoek van Albert Cath
Een veel gehoorde opmerking als je over gebiedsgericht grondwaterbeheer praat is: “Gebiedsgericht grondwaterbeheer dat is toch heel ingewikkeld en dat kan toch niet bij ons?”. Die opmerking is voor Bodem+ en de provincie Noord-Brabant één van de redenen geweest om de masterclass Bloemen uit Brabant te organiseren.
Lees meer
Onderzoek van Campus Orleon
Campus Orleon heeft in Nijmegen stadsgesprek “De ondernemer als maatschappelijke (aan)winst” gevoerd.
Lees meer
Onderzoek van Heidi de Mare
Beeld van gezag bij de politie. Maatschappelijke verbeelding en de impact van gezagsbeelden op burgers . Heidi de Mare, Bas Mali, Mijke Bleecke en Gabriël van den Brink i.s.m. Motivaction (Politie & Wetenschap: Politiekunde nr. 63). Verschenen in augustus 2014 en op 7 oktober gepresenteerd op de Politieacademie in Apeldoorn. Voor een verslag zie: Alexandra Gabrielli van de Stichting Beroepseer, Hoe zien burgers het gezag van de politie?
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
Op 10 april ging een zwerm onderzoekers van Campus Orleon naar de Derde Vrijplaats Circulaire Economie: Circulaire Materiaalstromen, georganiseerd door het Rijksduurzaamheidsnetwerk (kijk voor meer informatie hier). De vraag vanuit de organisatie was: welke ingrediënten zijn er nodig om daadwerkelijk als vrijplaats te fungeren en zijn die vandaag ook aanwezig? Met daarbij natuurlijk de vraag: komt naar voren of en hoe concrete materiaalstromen intelligenter kunnen worden ingericht?
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
10-06-13 begaf een zwerm van [campus]OrléoN zich naar het event Te slim voor de arbeidsmarkt, de Wetenschapseditie van het NRC Carrière Café in samenwerking met AcademicTransfer, om te proeven van definities, betekenisgeving, activiteiten en sfeer. Het event en de uitwisseling daarna hebben geïnspireerd tot verder denken, nieuwe vragen en vervolgstappen. Die zijn gebundeld en als resultaat van ons zwermonderzoek aangeboden aan AcademicTransfer, de digitale vacaturebank voor wetenschappers.
Lees meer

Pagina's