Ervaringen met hedendaags racisme / experiencing racism

Ervaringen met hedendaags racisme / experiencing racism

Onderzoek van Floor Basten

Samenvatting: 

(English below)

Wij, Floor Basten en Sjoerd-Jeroen Moenandar, doen een kleinschalig onderzoek naar ervaring met racisme sinds WO II. We hebben inmiddels diverse mensen geïnterviewd, maar zoeken nog meer mensen die over dit onderwerp hun verhaal willen vertellen. Het gaat om een kort, maar diepgaand interview over een concreet voorval dat je zelf hebt meegemaakt (racisme was tegen jou gericht, je was getuige van racisme, je deed zelf iets racistisch). We gebruiken hierbij een experimentele manier van vragen stellen, om te kijken of we mensen kunnen helpen om zo goed mogelijk hun verhaal te vertellen over wellicht gevoelige onderwerpen. De interviews worden gehouden op 26, 27 en 28 januari. Woon je buiten Nederland, dan is een interview via Skype ook mogelijk.

Heb je interesse om mee te doen? Geef dit dan door aan ons (via floorbasten@orleon.nl en moenandar@gmail.com) en laat daarbij weten wanneer je waar geïnterviewd kunt worden. Uiteraard zullen we vertrouwelijk met je verhaal omgaan. Je krijgt ook een verslag van het gesprek en het onderzoeksrapport.

Alvast veel dank voor je medewerking!

 

We, Floor Basten and Sjoerd-Jeroen Moenandar, are conducting a small-scale research into experiences with racism in the post-War era. We have already interviewed several people, but are looking for more people who would want to tell their stories regarding this subject. It involves a short, but in-depth interview about a concrete event that you yourself were engaged in (racism was aimed against you, you witnessed racism, you were racist yourself). We use an experimental method of questioning to see if we can help people to tell their stories about possibly sensitive issues as good as possible. The interviews will be conducted on January 26, 27 and 28. If you live outside the Netherlands, then an interview via Skype is possible.

Are you interested in participating? Please let us know (via floorbasten@orleon.nl and moenandar@gmail.com) and tell us when and where you can be interviewed. Of course we will tread your story confidentially. You will receive a summary of the interview and the final research report.

We thank you in advance for your cooperation!

Trefwoorden: 

  • racisme
  • narratief onderzoek

Contactpersoon: 

Floor Basten

E-mail: 

Telefoonnummer: 

0625575957