Mijn Profiel

afbeelding van Floor Basten
PERSONALIA Floor Basten
CONTACT
Facebook
Twitter
Website
BIOGRAFIE

Ik ben gespecialiseerd in narratief onderzoek en hoe collectieve verhalen in gemeenschappen emergeren en zich ontwikkelen.

Ik onderzoek in specifieke casussen hoe mensen in wijken, organisaties en andersoortige (diffuse) gemeenschappen komen tot gedeelde betekenisgeving, samen kennis ontwikkelen over de thema’s die er voor hen toe doen en samen gaan werken aan veranderpraktijken. Daarbij ga ik altijd uit van sociale complexiteit en zogenaamde wickedness die daardoor ontstaat. Sinds 2017 verbind ik sociologische vraagstukken meer aan ecologische vraagstukken vanuit het idee dat we niet in een vacuüm leven, maar in een specifieke tijd met concrete uitdagingen. Hierbij vormt voor mij het posthumanisme een rode draad.

Je kunt mij vragen voor

 • narratief onderzoek, in het bijzonder voor het vinden van gezamenlijk vertelde verhalen (in organisaties, wijken, de samenleving) die actieve betrokkenheid bij verbeteringen teweegbrengen;
 • transdisciplinair onderzoek en het bouwen van onderzoeksnetwerken voor het samen ontwikkelen van kennis en bijbehorend actiepotentieel (researching publics);
 • cursussen en workshops in bovengenoemde onderzoeksstrategieën, ook als geïntegreerd onderdeel van opleidingen;
 • het organiseren van ingebedde leer- en onderzoeksomgevingen, bijvoorbeeld op congressen en andere events;
 • supervisie van onderzoek in bovengenoemde onderzoeksstrategieën;
 • het schrijven van essays en hoofdstukken over posthumanisme, sociale complexiteit, burgerschap en bestuur, samenlevings- en organisatievraagstukken, de onderzoekende samenleving, ondernemerschap, wetenschapsetnografie;
 • het geven van lezingen over voornoemde onderwerpen.

Kort cv
In 1994 heb ik mijn studies Franse Taal- en Letterkunde (cum laude) en Sociale Wetenschappen (vrij doctoraal, met Onderwijskunde als adoptiestudie) afgerond aan de destijds Katholieke Universiteit Nijmegen. Terwijl ik bij de Universitaire School voor Informatica werkte aan onderwijsinnovaties, deed ik als buitenpromovendus onderzoek naar de onderwijsinnovaties aan de Nijmegen Business School. Ik heb daarvoor een onderzoeksstrategie ontwikkeld waardoor ik de methodes voor dataverzameling, analyse en interpretatie uit mijn beide studies kon combineren. In 2000 heb ik mijn proefschrift Metaforen en verhalen over organisatiewetenschap en onderwijsinnovatie. Een leergeschiedenis met succes verdedigd. In datzelfde jaar begon ik met een postdoc onderzoek naar actief burgerschap. Dit project, Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe, heb ik in september 2002 afgerond.
Na een reis van drie en een halve maand door Latijns Amerika, heb ik in 2003 mijn onderzoeksbureau OrléoN opgericht. OrléoN staat voor “Organisaties leren Onderzoeken”. Ik heb onderzoek gedaan naar stedelijke ontwikkeling, maatschappelijke dienstverlening (armoedebestrijding, jongerenwerk, welzijnswerk), ontwikkelingen bij gemeentes, creatieve economie, publieke beeldvorming, ruimtelijke beleving, onderwijsinnovaties, bodemsanering en vele andere thema’s. De methodologische rode draad door mijn werk is de narratieve analyse die ik voor mijn proefschrift heb ontwikkeld. Hiermee identificeer ik patronen in taalgebruik en kom ik tot gezamenlijk vertelde verhalen. Deze openen voor mijn opdrachtgevers de belevingswerelden van hun doelgroepen en laten hen zien welke thema’s daarin belangrijk zijn, hoe mensen zich daartoe verhouden en wat ze willen en kunnen verbeteren. Hierdoor kunnen de gezamenlijk vertelde verhalen de start vormen van een samenwerking waarin opdrachtgevers en hun doelgroepen samen tot oplossingen van vraagstukken komen. Dit sluit aan bij de inhoudelijke draad van mijn werk, namelijk aandacht voor in- en uitsluitingsprocessen en het benutten van de kracht van de onderzoekende samenleving voor democratische besluitvorming.

Klik hier voor een uitgebreidere bio.

Publicaties
Voorbeelden van mijn schrijven zijn:
Basten en Van Tiggelen (2013) Handboek Buitenpromoveren. Hét oriëntatiepunt voor promoveren naast of na een carrière, Dronten: Accent Grave
Basten (2012) Overheid en burgerij: tot elkaar veroordeeld? Naar een civiele bestuurskunde voorbij de verzorgingsstaat, in: Gowricharn, Postma & Trienekens (red.) Geleefd burgerschap. Van eenheidsdwang naar ruimte voor verschil en vitaliteit, Amsterdam: BV Uitgeverij SWP (110-129)
Basten (2012) Through the looking glass. A narrative of non change, in: Educational Action Research, Vol 20 No. 1 (95-111)
Basten (2011) Bricolage and the late modern academic habitus of external PhD. students, paper voor First International Conference on Emerging Paradigms in Business and Social Studies, Dubai, November 22-24, 2011 (best paper award)
Basten (2011) Metaphor in Action in an Academic Battlefield, in: Systems Research and Behavioral Science, Special Issue Article, 28 (150-159)
Basten (2011) Narrating around, in: Journal of Management Development, 30, 3 (260-269)
Basten (2011) Microstructures as Spaces for Participatory Innovation, in: Buur (ed) PINC 2011: Participatory Innovation Conference Proceedings, University of Southern Denmark, 13th - 15th January 2011 (130-136)
Basten (2010) Researching Publics, in: In 't Veld (ed.) Knowledge Democracy – Consequences for Science, Politics and Media, Heidelberg: Springer
Basten (2010) Civiele bestuurskunde, in: Van der Heijden (red.) Combineer wat je hebt. Duurzaamheid door het verbinden van maatschappelijke functies, Academische Uitgeverij Eburon
Klik hier voor een vollediger overzicht.

Wil je meer over mij weten? Lees dan

 • Doctor! En dan? uit Het Parool van 7 maart 2013. Hierin interviewt Ynske Boer mij over mijn tijd na mijn post-doc, mijn beslissing om voor mezelf te beginnen en mijn onderneming.
 • ‘Ik vraag me als onderzoeker niet af wat waar is’ in de Sociologie Magazine van december 2012. Hierin interviewt Marjolijn Voogel mij over mijn loopbaan van student via promovendus en post-doc naar self-employed scholar en over mijn opvattingen over onderzoek.
 • Van promovenda naar OrléoN, een korte onderzoekersbiografie die ik schreef voor Platform Hooft.
 • Ik schreef over het leven als indy scholar een aantal korte blogs

  Of bekijk de afleving van ‘Kijk op werk’ (Meet TV Arnhem) waarin Sezen mij interviewt over onderzoek.

In 2021-2022 was ik Klimaatburgemeester van Nijmegen. Sinds februari ben ik bestuurder van Partij voor de Dieren afdeling Gelderland.