Lijst van opdrachtgevers

Lijst van opdrachtgevers

Aveleijn
Expertisecentrum Buitenpromoveren
Gemeente Rotterdam
Gemeente Zeist
GGD Brabant
HAN VDO
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Rotterdam
Meet my Street
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NHL/Stenden
NHTV Breda
NSO-CNA Leiderschapsacademie
Open Universiteit
Platform31
Prima Pleegzorg
Provinciale Raad Gezondheid Noord-Brabant
Schouten & Nelissen
Spectrum
Stichting Eigentijdse Verbindingen
TNS Nipo
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Vilans
Vrije Universiteit
VUCA Academy
Wageningen University
Welbions
Wonen Breburg