Tips

Tip van Campus Orleon - 04/09/2016 - 11:42
Nederland heeft te maken met een toestroom van vluchtelingen, waaronder kinderen. De kinderen hebben recht op onderwijs (ook als zij nog wachten op een ‘erkende’ status). Schoolleiders spelen een grote rol bij het organiseren van dat onderwijs. Ze bouwen daarbij voort op ervaringen met eerdere groepen nieuwkomers in het onderwijs. Ze zorgen ook voor het samenwerken ‘rond de klas’ – binnen de school, met andere scholen, in regionaal verband, met gemeenten – dat vluchtelingenkinderen op gang helpt naar een toekomst in onze samenleving.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 04/09/2016 - 11:24
Binnenkort verschijnt het boek Goed werk voor academici onder redactie van Gabriël van den Brink, Wout Scholten en Thijs Jansen (een uitgave van Stichting Beroepseer).
Lees meer
Tip van Floor Basten - 29/05/2015 - 21:05
In zijn oratie Een eenzame visserman op zoek naar geluk; Over het publieke aanzien van de wetenschap gaat Peter Achterberg in op publiek vertrouwen in wetenschap en haar instituties. Hij constateert dat het publiek wel gelooft in de wetenschappelijke methode, maar niet altijd in de wetenschappers zelf.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 02/03/2015 - 14:29
= GEZOCHT = Wij zijn op zoek naar enthousiaste programmamakers die spraakmakende events organiseren op Campus Orleon. Ben jij
Lees meer
Tip van Floor Basten - 23/02/2015 - 10:17
The new website Scolarpreneur helps you build your own academic career by turning your passion into a business. Scholarpreneur is an active and rapidly growing community of scholars who are looking to take their academic knowledge outside of a traditional university setting. Online tools allow them to reach tens or even hundreds of thousands of students a year instead of the hundreds that a brick-and-mortar university would allow. Scholarpreneur’s  main resources are blogs and podcasts.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/01/2015 - 13:45
Today he would deal with satire and irony, try to demonstrate the multiple profundities of Montesquieu in the Lettres Persanes. Out of these notes—these pencil-scrawls, these patches of typing with their interlineations, these scribbled marginalia, these afterthoughts which had become forethoughts, these forethoughts that became afterthoughts—would have to come the urbane and finished products. The notes were the rough quarry from which he must extract the block of marble.
Lees meer
Tip van Erwin van de Pol - 06/01/2015 - 18:15
Verzoek van KNHM voor vrijwilligers in Gelderland het voor begeleiden van burgers bij openbare ruimte vraagstukken, wellicht interessant: http://www.knhm.nl/Over+ons/Vacature+overons/default.aspx
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/12/2014 - 00:00
Gibbs cleared his throat. “I’m confused, Guert. I thought we’d agreed to postpone new projects until we recapitalized. We got hammered in the markets, we’re hemorrhaging financial aid, and” – he met Affenlight’s eye steadily – “there’s almost noting coming in from donors.”
Lees meer
Tip van Floor Basten - 12/12/2014 - 15:20
Everywhere, every day, everybody uses language. There is no human society, no matter how small or how isolated, which does not employ a language that is rich and diverse. The free course Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics introduces you to linguistics, featuring interviews with well-known linguists and with speakers of many different languages. Join professor Marc van Oostendorp and his students from Universiteit Leiden to explore the miracles of human language.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/11/2014 - 00:00
De denkers waren verdwenen, de boeken verbrand, Wenen was een lege balzaal, zelfs de paarden hadden de benen genomen naar de heuvels. Hij dacht aan de geesten die zachtjes haar biografenelleboog aanstootten, al die schimmen die zich verdrongen om de beste plaats, aan hoe geduldig Dana naar hun verhalen luisterde, hoe ze die rangschikte in een meedogenloze pikorde terwijl zij zich verzetten tegen de tirannie van haar prioriteiten.
Lees meer

Pagina's