Studiereis naar Zweden: leidinggeven aan vluchtelingenonderwijs

Studiereis naar Zweden: leidinggeven aan vluchtelingenonderwijs

Nederland heeft te maken met een toestroom van vluchtelingen, waaronder kinderen. De kinderen hebben recht op onderwijs (ook als zij nog wachten op een ‘erkende’ status). Schoolleiders spelen een grote rol bij het organiseren van dat onderwijs. Ze bouwen daarbij voort op ervaringen met eerdere groepen nieuwkomers in het onderwijs. Ze zorgen ook voor het samenwerken ‘rond de klas’ – binnen de school, met andere scholen, in regionaal verband, met gemeenten – dat vluchtelingenkinderen op gang helpt naar een toekomst in onze samenleving.

Ga je mee naar Zweden? De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement organiseert een studiereis naar Malmö en Stockholm om te leren van collega’s over hun succesvolle aanpak. Zweden is een land met veel ervaring in het opvangen van vreemdelingen. School­leiders hebben een bijzondere rol, omdat ze de bestuurlijke ‘voorpost’ zijn van gemeenten en de ‘spil’ in de lokale aanpak zijn bij het coördineren van voorzieningen die voor vluchtelingenkinderen nodig zijn.

Daarom gaan we daar dit najaar kijken: hoe doen Zweedse schoolleiders dat, wat kunnen we van hen leren en hoe helpt het ons om ónze opvang in het onderwijs goed te organiseren? We zijn blij, deze reis te kunnen organiseren met steun van prof. Maaike Hajer (Hogeschool Utrecht, Universiteit Malmö), specialist in taalgericht vakonderwijs in multiculturele scholen, die voor introducties heeft gezorgd op ‘de juiste plekken in Zweden’ om met collega-schoolleiders en andere deskundigen in gesprek te kunnen gaan. We verwachten dat het kennisnemen van die ervaring Nederlandse schoolleiders kan inspireren voor hun organiserende rol ‘rondom de klas’.

De reis is van 6 tot 11 november. We willen met een niet te grote groep op reis gaan - het wordt samen serieus studeren - en er zijn nog een paar plaatsen vrij.  Op 7 oktober starten we deze ‘opleiding’ met een voorbereidingsbijeenkomst in Diemen-Zuid.

Interesse? Er is een mogelijkheid voor een optionele reservering, zie hier.

Deze opleiding is los te volgen en als vrij te kiezen module van onze geaccrediteerde masteropleiding  en is opgenomen in het scholingsaanbod voor herregistratie van het schoolleidersregister.