Tips

Tip van Floor Basten - 23/02/2015 - 10:17
The new website Scolarpreneur helps you build your own academic career by turning your passion into a business. Scholarpreneur is an active and rapidly growing community of scholars who are looking to take their academic knowledge outside of a traditional university setting. Online tools allow them to reach tens or even hundreds of thousands of students a year instead of the hundreds that a brick-and-mortar university would allow. Scholarpreneur’s  main resources are blogs and podcasts.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/01/2015 - 13:45
Today he would deal with satire and irony, try to demonstrate the multiple profundities of Montesquieu in the Lettres Persanes. Out of these notes—these pencil-scrawls, these patches of typing with their interlineations, these scribbled marginalia, these afterthoughts which had become forethoughts, these forethoughts that became afterthoughts—would have to come the urbane and finished products. The notes were the rough quarry from which he must extract the block of marble.
Lees meer
Tip van Erwin van de Pol - 06/01/2015 - 18:15
Verzoek van KNHM voor vrijwilligers in Gelderland het voor begeleiden van burgers bij openbare ruimte vraagstukken, wellicht interessant: http://www.knhm.nl/Over+ons/Vacature+overons/default.aspx
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/12/2014 - 00:00
Gibbs cleared his throat. “I’m confused, Guert. I thought we’d agreed to postpone new projects until we recapitalized. We got hammered in the markets, we’re hemorrhaging financial aid, and” – he met Affenlight’s eye steadily – “there’s almost noting coming in from donors.”
Lees meer
Tip van Floor Basten - 12/12/2014 - 15:20
Everywhere, every day, everybody uses language. There is no human society, no matter how small or how isolated, which does not employ a language that is rich and diverse. The free course Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics introduces you to linguistics, featuring interviews with well-known linguists and with speakers of many different languages. Join professor Marc van Oostendorp and his students from Universiteit Leiden to explore the miracles of human language.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 16/11/2014 - 00:00
De denkers waren verdwenen, de boeken verbrand, Wenen was een lege balzaal, zelfs de paarden hadden de benen genomen naar de heuvels. Hij dacht aan de geesten die zachtjes haar biografenelleboog aanstootten, al die schimmen die zich verdrongen om de beste plaats, aan hoe geduldig Dana naar hun verhalen luisterde, hoe ze die rangschikte in een meedogenloze pikorde terwijl zij zich verzetten tegen de tirannie van haar prioriteiten.
Lees meer
Tip van Heidi de Mare - 29/10/2014 - 14:17
HET IVMV KIJKT MET U MEE!   MOSLIMS IN DE NL MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING. Over beeldvorming van moslims in Nederland is inmiddels veel geschreven. Vaak doelt men op vooroordelen over moslims die circuleren in politiek en media. In de meeste publicaties gaat het om negatieve beeldvorming. Opmerkelijk genoeg wordt ‘beeldvorming’ zelden visueel opgevat.
Lees meer
Tip van Anne-Marie Poorthuis - 01/10/2014 - 08:55
Een editor die goed in amerikaanse bladen thuis is. Haar hulp helpt bij het verhogen van de kans op acceptatie. Ragini Werner van Needser zie de website www.needser.nl Telefoon: +31 (0)50 302 4139
Lees meer
Tip van Floor Basten - 24/09/2014 - 22:07
Het vertellen van verhalen is voor mensen een heel natuurlijk gegeven. Narratief onderzoek gaat over hoe mensen in en met taal betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen.
Lees meer
Tip van Floor Basten - 08/08/2014 - 16:24
Ex ante beleidsonderzoek is onderzoek dat voorafgaat aan beleid, opdat de resultaten ervan het beleid mee kunnen vormen. Omdat de onderzoekers van Campus Orleon ook bedreven zijn in dit soort onderzoek, is het artikel Ex ante onderzoek in beeld: over aard, aantal en gebruik van ex ante onderzoek bij beleidsvoorbereiding van Carolien Klein Haarhuis, Monika Smit en Shelena Keuleman interessant.
Lees meer

Pagina's

Recente items

Recensie van panoramicjoints
Recensie van panoramicjoints
Blog Post van panoramicjoints
Blog Post van panoramicjoints
Recensie van panoramicjoints
Recensie van panoramicjoints
Evenement van panoramicjoints
Evenement van panoramicjoints
Tip van panoramicjoints
Tip van panoramicjoints