Tips

Tip van Filia den Hollander - 27/03/2014 - 22:05
27 maart 2014 – Het uur van de Wolf: The Next Big Thing (documentaire over kunsthandel, 57 minuten) The Next Big Thing
Lees meer
Tip van Filia den Hollander - 25/03/2014 - 22:01
25 maart 2014 – Johnny Quid, geenstijl.nl – Alle ZZP'ers oprotten naar ZZPië! Alle ZZP'ers oprotten naar ZZPië!
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 01/03/2014 - 00:00
At the smaller tables in the three room younger scholars gather for purposeful discussion or to entertain the numerous visitors to the university who, faithful to an established academic tradition that makes movement a substitute for thought, travel to Cambridge in pursuit of some scientific or literary enterprise which, too often, has only a ritualistic aspect. Older professors, quite a few retired members of the faculty and those with no particular luncheon companion for the day go to the long table.
Lees meer
Tip van Filia den Hollander - 08/02/2014 - 21:58
8 februari 2014 – NRC, Onrust en Rumoer, Marcel aan de Brugh – Vernederend, zoals universiteiten sjoemelen met tijdelijke contracten (pdf, hieronder integraal overgenomen) --- Vernederend, zoals universiteiten sjoemelen met tijdelijke contracten Dat hij een man is, dat mag in dit stuk wel prijsgegeven worden. Maar niet hoe hij heet. Ook niet waar hij werkt, of waar dit gesprek plaatsvindt. Als het naar hem terug te leiden is, kan het zijn baan kosten, vreest hij.
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 01/01/2014 - 00:00
“Goed!” zei ik tegen hem... “kiest u zelf maar een plek die u bevalt.” “Het pleintje bij het Nijverheidsmuseum!”
Lees meer
Tip van Filia den Hollander - 04/12/2013 - 21:39
4 december 2013 – Briefwisseling Dikke Van Dale en Arjen Lubach Als u het beeldscherm erg vergroot, kunt u de tekst op de afbeelding lezen (het is een jpg). Zie ook hier: NRC 5 dec 2013 - Van Dale vroeg schrijver Lubach gratis te werken, dit was zijn antwoord
Lees meer
Tip van Floor Basten - 20/11/2013 - 00:00
Narratief onderzoek kent een groeiende populariteit. Dat is natuurlijk mooi als het – zoals in mijn geval – je specialisme is, maar het is niet zonder risico’s. Ik bespreek er hier twee.
Lees meer
Tip van Filia den Hollander - 19/11/2013 - 21:29
19 november 2013 – Marcel van Driel, Stoerboek.nl – Je hebt helemaal geen budget om voor niks te werken! Je hebt helemaal geen budget om voor niks te werken!
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 01/11/2013 - 00:00
Shi Chongming gaf geen antwoord. Hij deed de kastjes aan de muren open en wees ernaar. Elke plank lag propvol stapels paper, vergeeld, gescheurd en tegen elkaar aangeduwd, vastgemaakt met lint, touw, plakband en paperclips. ‘Mijn levenswerk. Het enige waar ik de laatste vijftig jaar aan heb gewerkt. Aan de buitenkant ben ik professor in de sociologie. Vanbinnen ben ik alleen bezig mijn dochter te vinden.’ ‘U bent het niet vergeten’, mompelde ik, starend naar de stapel papier. ‘U bent Nanking nooit vergeten.’
Lees meer
Tip van Campus Orleon - 01/09/2013 - 00:00
Sociologen waren niet erg gezien bij de politie, helemaal niet meer sinds ze zich de afgelopen jaren waren gaan verdiepen in de instelling en het gedrag van de politie. Al hun beweringen werden in de hoogste regionen met de grootst mogelijke argwaan in de gaten gehouden. Misschien had men daar het gevoel dat het op den langen duur niet haalbaar zou zijn te blijven beweren dat iedereen die zich met sociologie bezighoudt eigenlijk een communist is en alleen uit is op het plegen van subversieve handelingen.
Lees meer

Pagina's