Prijsvraag november 2014

Prijsvraag november 2014

De denkers waren verdwenen, de boeken verbrand, Wenen was een lege balzaal, zelfs de paarden hadden de benen genomen naar de heuvels. Hij dacht aan de geesten die zachtjes haar biografenelleboog aanstootten, al die schimmen die zich verdrongen om de beste plaats, aan hoe geduldig Dana naar hun verhalen luisterde, hoe ze die rangschikte in een meedogenloze pikorde terwijl zij zich verzetten tegen de tirannie van haar prioriteiten. Gödel, die op het laatst niet meer had willen eten, en zich, vijfenveertig jaar nadat hij aan de ovens was ontkomen, als hoogleraar in Princeton langzaam had uitgehongerd; Schlick, in de borst geschoten op het bordes voor de universiteit door een misnoegde student; Levi, die zich van de trap wierp om zijn schreeuwende schedel op de marmeren vloer te verbrijzelen, en al die anderen die stierven met hun onvoltooide vergelijkingen en formules in de hand: Carnap, Frank, zelfs Einstein, met hun overmoedige optimisme dat genialiteit zou blijven schitteren en dat de herinnering zou blijven voortleven in de wijzers van een klok, het tikken van een bom.

Het antwoord op deze prijsvraag was De logica van het moorden van Aifric Campbell. Er zijn geen inzendingen met het juiste antwoord binnengekomen.

Dit boek kopen? Klik op de kaft.

 

Tags: