Onderzoek

Onderzoek van Floor Basten
Op 12-12-12 begaf een zwerm van [campus]OrléoN zich in de Nacht Van De Nieuwe Macht (NVDNM) om te proeven van definities, betekenisgeving, activiteiten en sfeer omtrent duurzaamheid in de Natuur- en Milieueducatie sector. We hebben onze bevindingen gebundeld: een combinatie van waarnemingen ter plaatse, theoretische inbedding, creatieve verkenning en intensieve uitwisseling, die ons hebben geïnspireerd tot verder denken, nieuwe vragen en vervolgstappen.
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
De narratieve methode biedt de mogelijkheid om bewonersparticipatie op een nieuwe manier vorm te geven. Verhalen als bouwstenen is door woningcorporatie WonenBreburg opgezet als kans om constructief in gesprek te gaan met bewoners en samen met hen en anderen te bouwen aan woonkwaliteit. Met Verhalen als bouwstenen wilde WonenBreburg, in aansluiting bij de plannen voor wijkontwikkeling waarin de corporatie samenwerkt met de gemeente en collega-corporatie Singelveste Alleewonen, twee concrete doelen bereiken.
Lees meer
Onderzoek van Floor Basten
Het lijkt alsof er geen groep in de wetenschappelijke bedrijvigheid zo in nevelen gaat gehuld als die van de buitenpromovendi. Is er eigenlijk wel sprake van een groep? Vooralsnog heeft de VSNU geen cijfers paraat en de specifieke noden van deze onderzoekers zijn niet systematisch geïnventariseerd. Hierdoor kunnen de belangen van buitenpromovendi niet goed gediend worden. Reden voor mij als initiatiefnemer van Campus Orleon om in 2010 te starten met een onderzoek naar buitenpromovendi. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? In welke vakgebieden zijn zij veelal actief?
Lees meer

Pagina's