Onderwijs en initiatieven tegen klimaatcrisis

Onderwijs en initiatieven tegen klimaatcrisis

Onderzoek van Floor Basten

Samenvatting: 

Toen hem gevraagd werd wat we zouden kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan, zei Tom Burke, milieuadviseur, -onderzoeker en -activist: “Don’t be under 40.” Dat was in 2008. We zijn twaalf jaar verder, de contouren van de omvang van de klimaatcrisis worden langzaam duidelijker doordat dagelijks de concrete effecten merkbaar zijn. Dat het niet zo goed gaat, is een understatement. Maar dat je niet jonger dan 40 moet zijn, is niet zo’n behulpzaam advies.
Het is alle hens aan dek en dat is ook het steeds breder gedragen besef. Grofweg zijn reacties fatalisme, cynisme en idealisme. Ik kies uitdrukkelijk voor dat laatste. Vanuit betrokkenheid bij wat leeft op onze planeet en hoe dit leven eruit gaat zien voor mensen die nu nog geen 40 zijn, heb ik het initiatief genomen tot dit onderzoek. Vanwege mijn professionele thuishaven, richt ik me daarbij op het onderwijs.

Voor mijn onderzoek kom ik graag in contact met mensen in het onderwijs die actief vanuit zorgen om de klimaatcrisis initiatieven (willen) nemen, in wat voor vorm dan ook (verduurzaming gebouw, CO2 neutrale inkoop, incorporatie van de thematiek in lesstof, ...).

Het gaat om een exploratief onderzoek naar wat er in het onderwijs aan initiatieven genomen worden, vanuit welke drijfveren en met welk (voorlopige) resultaten. Daarbij wil ik ook graag mensen interviewen over hun betrokkenheid hierbij, wat ze gedaan hebben, wat daarbij geholpen heeft en wat niet, wat hun persoonlijke commitment was et cetera. Het gaat hierbij om narratieve interviews van tussen de 30 en 60 minuten. Deze worden online afgenomen en opgenomen, de bijdrage wordt in de rapportage desgewenst geanonimiseerd en het resultaat geef ik uit als onderzoeksrapport in eigen beheer en onder licentie van creative commons.

Wil je meedoen of ken je iemand die past bij deze beschrijving? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

 

Trefwoorden: 

  • onderwijs
  • klimaatcrisis

Contactpersoon: 

Floor Basten

E-mail: 

Telefoonnummer: 

0625575957