Bloemen uit Brabant

Bloemen uit Brabant

Onderzoek van albert cath

Samenvatting: 

Een veel gehoorde opmerking als je over gebiedsgericht grondwaterbeheer praat is: “Gebiedsgericht grondwaterbeheer dat is toch heel ingewikkeld en dat kan toch niet bij ons?”. Die opmerking is voor Bodem+ en de provincie Noord-Brabant één van de redenen geweest om de masterclass Bloemen uit Brabant te organiseren. De ervaringen die tijdens de masterclass zijn opgedaan zijn opgenomen in een eindverslag dat de lezer op een meer narratieve wijze door de rijkdom van het materiaal laat reizen, en een oordeel of interpretatie vooral aan hem of haar laat.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer doe je niet alleen en van elkaar kun je leren. Daarom is een mix van starters, gevorderden, beleidsmakers, handhavers en vergunningverleners in deze masterclass bij elkaar gebracht. Juist door samen in gesprek te gaan over de risico’s, hoe gebiedsgrenzen te markeren en de voordelen om samen te werken met de gebruikers van een gebied stonden centraal tijdens de masterclass. Dit is de basis om kansen die GGb biedt optimaal te benutten. Met de masterclass hopen we zowel binnen Noord-Brabant als daarbuiten een impuls te hebben geven aan deze nieuwe manier van werken.

De masterclass Bloemen uit Brabant is succesvol afgesloten met een bestuurlijke bijeenkomst op het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

Trefwoorden: 

  • Omgaan met complexe vraagstukken
  • Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

Opdrachtgever: 

Provincie Noord Brabant en Ministerie van I&M/ Bodem+

Contactpersoon: 

Albert Cath

E-mail: 

Telefoonnummer: 

+31 (0)6 10941731