Promotie De Wenselijke Schaal - 7 juli 2014

Promotie De Wenselijke Schaal - 7 juli 2014

Graag nodig ik u uit voor de verdediging van mijn proefschrift en aansluitende receptie

Maandag 7 juli 2014 aanvang 14.30 uur

Aula Radboud Universiteit Comeniuslaan 2 6525 HP Nijmegen

www.ru.nl/uvb/grotiusgebouw-0/bereikbaarheid

paranimfen: Silke & Sjoerd Spierings (sjoerd.f.spierings@gmail.com)

De Wenselijke Schaal is een gecombineerd kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de invloed van fysieke schaalgrootte op de sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen, zowel direct als indirect via doelgroepenmenging en voorzieningenniveau. Het levert nieuwe inzichten in relaties tussen en mechanismen achter de onderzochte variabelen. En daarnaast instrumentele en procesmatige aanbevelingen voor het actuele thema van beschut zelfstandig wonen.

Datum: 

maandag 07 juli 2014 - 14:30 tot 16:00