Mijn Profiel

afbeelding van Sandra Meeuwsen
PERSONALIA Sandra Meeuwsen
CONTACT
Facebook
Website
BIOGRAFIE

Sandra Meeuwsen (Curaçao, 1966) is een continentaal breed onderlegd filosoof, die zich vanuit haar persoonlijke achtergrond in het bijzonder interesseert voor de moderne sport. Zij staat om die reden ook bekend als sportfilosoof / sportethicus. Sandra is op 24 september 2020 met een sportfilosofisch proefschrift gepromoveerd In de Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar  studie Filosofie aan de Radboud Universiteit (1984-1990) de baanatletiek (800 – 3000 m), vanaf 1992 verbreed naar triathlon. In de laatste discipline presteerde zij in Nederland op top 10 niveau en was zij ook actief als trainer-coach. Sinds 1994 werkt zij als beleidsmaker, ondernemer en bestuurder in de sport, eerst bij NOC*NSF en vanaf 2008 als changemanager voor landelijke beleidspartners, sportfederaties, gemeenten, sportbedrijven, provincies en ministeries. Zij opereert vanuit haar eigen bureau, Soulconsult, verbonden aan  ondernemerscoöperatie HarveyBloom. Daarnaast doceert Sandra wetenschapsfilosofie en ethiek binnen de Master Strategy & Leadership (AOG School of Management) en de Executive MBA Sports & Health aan de Wagner Graduate School te Groningen.