Mijn Profiel

afbeelding van Mont1
PERSONALIA Nicolien Montesano Montessori
CONTACT
Facebook
Twitter
LinkedIn
Website
BIOGRAFIE

Ik ben Nicolien Montessori. Ik heb 25 jaar lang gewerkt als opleider en docent. Ik heb veel ervaring met begeleiding van groepen en individuen. In 2008 ben ik gepromoveerd op het gebied van kritische discoursanalyse (Lancaster University). Ik ben gespecialiseerd in poststructuralistische onderzoekstheorie en -methodologie en daarnaast in het doen van participatief praktijkonderzoek. Hierbij hanteer ik gespreksvormen zoals de Socratische dialoog, de kritische dialoog en theorie U. Kennis van kritische theorie en onderzoeksbenaderingen maakt het mogelijk om op een specifieke wijze theorie en praktijk met elkaar te verbinden en nieuwe wegen bloot te leggen voor maatschappelijke verandering. Het maakt het mogelijk om gericht over alternatieven te denken. Het bevat ook een rijkdom aan mogelijkheden om ruimte te creeren voor het denken in verschillen, van elkaar te leren en te komen tot en/en in plaats van of/of oplossingen. Kortom: ik denk dat al deze mogelijkheden veel te bieden hebben in de huidige tijd van transitie. Om deze reden bied ik een cursusaanbod en andere academische diensten aan via Campus Orleon. Ik heb drie boeken geschreven als (mede) auteur: over kritische discoursanalyse, het politieke discours van de Zapatistas in Mexico en over praktijkonderzoek voor reflectieve professionals. Daarnaast heb ik internationaal gepubliceerd over sociale rechtvaardigheid, democratisch burgerschap, de Occupy beweging in Spanje en over sociaal ondernemerschap. Ik heb diverse onderzoeksprojecten vormgegeven van participatief praktijkonderzoek waarbij deelnemers eigenaarschap krijgen over het eigen aandeel in het onderzoek. Het resultaat is veelal een herziening van (verstarde) relaties en routines, meer enthousiasme en diepere reflectie in het werk en het scheppen van nieuwe werkpraktijken en nieuwe onderlinge verhoudingen. De oplossingen voor het onderzochte praktijkprobleem volgen bijna als vanzelf.