Mijn Profiel

afbeelding van brightjoy
PERSONALIA Wenny Ho
CONTACT
E-mailadres howws@wxs.nl
Twitter
Website
BIOGRAFIE

Profiel

Ik ben een onderzoeker met een fascinatie voor kennis, innovatie en leren, die gemakkelijk bruggen slaat tussen partijen. In mijn ogen is het doen van praktijkgericht onderzoek onontbeerlijk voor (semi) publieke en maatschappelijke organisaties om in een complexer wordende participatiesamenleving effectief te blijven.  

De uitdaging is om onderzoek zodanig vorm te geven en uit te voeren dat daarbij een proces van gezamenlijk leren en reflecteren ondersteund wordt. Als onderzoeker en procesbegeleider, wil ik door deze manier van onderzoeken, bijdragen aan duurzame maatschappelijke vernieuwingen.

 

Biografie

Na mijn studie Bosbouw met hoofdvak Voorlichtingskunde aan de Wageningse Universiteit heb ik een aantal jaren in het buitenland gewerkt. , o.a. bij de Verenigde Naties. Terug in Nederland begon ik bij Oxfam-Novib. Deze organisatie positioneerde zich meer en meer als een verbindende schakel tussen ‘hier’ en ‘daar’ o.a. door het aangaan van regionale en internationale allianties met een divers gezelschap van overheden, bedrijven en maatschappelijk bewogen organisaties. Ik merkte dat er behoefte was aan kennis op het gebied van goed bestuur en bestuurlijke innovatie, en alliantie- en netwerkvorming in complexer wordende maatschappijen.

In een door mijzelf opgezet onderzoek, heb ik daarom met organisaties in India bekeken hoe zij bestuurlijke vernieuwing co-creëerden in multi-stakeholder netwerken om zo burgerparticipatie en publieke verantwoording te versterken. Ik heb daartoe een transdisciplinaire onderzoeksaanpak gevolgd en diverse onderzoeksmethodologieën gecombineerd om een gezamenlijk  leren mogelijk te maken. Voorbeelden van gebruikte methodologieën zijn Appreciative Inquiry, realistische evaluatie, ontwikkelingsgerichte en responsieve evaluatie, en grounded theory. Voor betrokken organisaties heeft het onderzoek een leer- en effectiviteitslag betekend en een verscherpte articulatie van hun strategie. Voor mij is het onderzoek uitgemond in een promotie bij de vakgroepen Management van Organisatieveranderingen en International Relaties van de Universiteit van Amsterdam.

In de jaren erna heb ik op deze leerervaringen voortgebouwd, o.a. in mijn werk voor FNV Mondiaal, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ActionAid International. Kennissystemen, co-creatie van innovatie, en het faciliteren van multi-stakeholder platforms waren daarbij kernwoorden.

 

Ik ben m.n. inzetbaar voor:

  1. Distilleren en systematiseren van belangrijkste lessen, en eventuele vertaling daarvan naar de praktijk: halen van overkoepelende lessen, vernieuwende boodschappen, innovatieve ideeën o.a.  uit desk studies, workshops, internationale conferenties. ed, waardoor verrijking en meta-leren bevorderd wordt;
  2. Faciliteren van (second-loop) leren:  door bovenstaande o.a. op een interactieve manier vorm te geven, creëren van een collectieve leeromgeving en begeleiden van effectieve leerprocessen;
  3. Onderzoek en actie-leren: in het bezit van academische onderzoekervaring naast het, door actie-leren kunnen faciliteren van collectieve reflectie op en leren van eigen praktijken en situaties. Daarbij gericht op net dat stapje verder dan ‘een volgende keer, zouden we toch beter  ....’. O.a. door verbinding te zoeken met Verander- en interventietheorieën;
  4. Analytisch inzicht: snel overzicht verkrijgen in complexe thema’s en kern boodschappen eruit halen bijvoorbeeld t.b.v. beleidsontwikkeling of beleidsevaluatie;
  5. Vertalen van complexe thema’s naar de dagelijkse praktijk bijvoorbeeld  het vertalen van complexe, aan systeemdenken gerelateerde concepten naar begrijpelijke handelingen in de dagelijkse praktijk; incl project management, samenwerkingsrichtlijnen;
  6. Transdisciplinair denken en handelen: verbinding zoekend en brengend tussen mindsets en praktijken van praktijkmensen, beleidsmakers, onderzoekers; en tussen diverse theoretische concepten (bijvoorbeeld ketenbenadering en sociale leerprocessen, of adaptief management.

Vertaald naar voorbeelden van concrete activiteiten, zou ik bij kunnen dragen aan:

  • Ondersteunen van reflectie- en leerprocessen bij complexe transitie- en veranderprocessen;
  • Ondernemen of ondersteunen van onderzoeken en vormgeven daarvan tot een innovatieve leerexercitie;
  • Organiseren en faciliteren van workshops, seminars en andere bijeenkomsten.