Mijn Profiel

afbeelding van marccoenders
PERSONALIA Marc Coenders
CONTACT
Facebook
LinkedIn
Website
BIOGRAFIE

Marc Coenders (1961) heeft een passie voor het vormgeven van collectieve leerprocessen rond complexe vraagstukken. Hij is een generalist, studeerde geografie en futurologie om vervolgens af te studeren in de onderwijskunde. Daarnaast heeft hij een Master in Mangement of Learning and development (TIAS Nimbas). In 2008 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op een exploratieve studie naar de relatie tussen ruimte en leren.

Hij wordt gezien als ‘early adopter’ van het concept ‘community of practice’ waarover hij een invloedrijk en praktisch boek schreef samen met Robert Bood. Ook daarna publiceerde hij reglematig over collectieve leerprocessen, leernetwerken, kenniskringen en aanverwante werkvormen. Waarbij zijn eigen ervaring met het opzetten en begeleiden ervan een belangrijke bron van inspiratie bleek voor anderen.

Marc Coenders is sinds 2001 zelfstandig leerarchitect en adviseert organisaties over het versterken van hun lerend en innovatief vermogen. Hij faciliteert graag leernetwerken en communities in uiteenlopende sectoren. Daarbij is hij sterk gericht op het bereiken van inhoudelijke resultaten en vernieuwingen die deelnemers voor ogen hebben. Hij gaat te werk als bricoleur, zoekend naar verbindingen tussen thema’s, actoren en sectoren om op die manier recht te doen aan de complexiteit van veel maatschappelijke en organisatievraagstukken. Vraagarticulatie, dialoog en cocreatie staan daarbij centraal.

Het draait bij hem om het leren van professionals rond thema’s en kwesties die ertoe doen en maatschappelijk relevant zijn. Dit is tevens een onderzoekende aanpak waarbij disciplines worden doorkruist, zoekend naar dwarsverbanden en nieuwe perspectieven.

Communities of Practice zijn ondernemende groepen die een probleem of passie rond een bepaald thema of praktijk delen en vooruit willen komen. Ze scheppen ruimte om echt vernieuwend te denken en vormen een ideale context voor innovatie en kennisontwikkeling. Sommige Communities of Practice richten zich vooral op het verbeteren van hun eigen praktijk, anderen streven naar fundamentele innovaties in een breed veld. Recent heeft hij bijgedragen aan de publicatie “Learning in Landscapes of Practice’ waarin een vernieuwende kijk op professionalisering en praktijkontwikkeling wordt gepresenteerd. http://www.routledge.com/books/details/9781138022195/

Marc Coenders maakt deel uit van verschillende expertisenetwerken zoals: CPsquare, Cognitive-Edge en een onderzoekscentrum rond organisatiedynamica.

De grote wereldculturen vormen voor hem een speciaal interessegebied. Met anderen zoekt hij naar werkvormen om de wijsheid uit vreemde culturen een inspiratiebron te laten zijn voor westers geschoolde managers en professionals. Dit noemt hij mondiaal leren en de uitdaging die hij zich gesteld heeft is om daar een didactiek voor te ontwikkelen. Hierover blogt hij ook: http://www.mondiaalleren.nl