Mijn Profiel

afbeelding van JanRouma
PERSONALIA Jan Rouma
CONTACT
Facebook
Twitter
BIOGRAFIE

Methodologisch advies

  • Ik help bij het in kaart brengen van een probleem en het uitstippelen van de weg naar de oplossing.
  • Ik denk mee, net zo lang tot het probleem in kaart is gebracht en de oplossing is gevonden.
  • Bij het vinden van oplossingen zet ik al mijn onderzoekervaring en mijn kennis van onderzoeksmethodologie in.

Mijn naam is Jan Rouma (1959).
In 2006 begon ik eigen bedrijf RoumaConsult.

Ik ben psycholoog, in 1984 afgestudeerd aan de UvA bij de vakgroep methodologie. Door deze studie heb ik een stevige basis in theorievorming en wetenschapsfilosofie, onderzoek opzetten en uitvoeren, beoordelen van geldigheid en betrouwbaarheid van theorieën en hypothesen, mathematische modellen, testconstructie en statistiek.

Ik heb statistiek en onderzoeksmethodologie gedoceerd aan de Hotelschool Den Haag, School of Management. Daarna heb ik mijn onderzoekervaring en methodologisce kennis toegepast buiten het onderwijs: eerst bij Berenschot Beloningsmanagement, daarna bij de vakbeweging, waar ik het dossier Pensioen en Sociale Zekerheid onder mijn hoede kreeg, vervolgens bij Deloitte Perfomance Management and Compensation, waar ik als senior manager vele functiewaarderings- en beloningstrajecten heb geleid en vorm gegeven, en mede leiding gaf aan de afdeling Performance management and compensation, en tot slot bij de Algemene Vereniging Schoolleiders op het dossier Begroten van Kosten van Arbeidsvoorwaarden in het kader van LumpSum bekostiging.

Sinds 2006 heb ik methodologische adviezen gegeven (GGZ, Bouwnijverheid) en  verschillende onderzoeken opgezet en utigevoerd (Zorg, Onderwijs) waarvan een aantal in samenwerking met CampusOrléon, zoals het zwermonderzoek 'Te slim voor de arbeidsmarkt'.