Mijn Profiel

afbeelding van Anne-Marie Poorthuis
PERSONALIA Anne-Marie Poorthuis
Facebook
LinkedIn
BIOGRAFIE

Sinds 1990 werk ik vanuit een strategische netwerkbenadering aan de ontwikkeling van organisaties, buurten, dorpen en steden. Ik ondersteun ondernemerschap, stimuleer zelforganisatie van lokale gemeenschappen en de regievoering van gemeenten. Mijn aanpak is netwerkonderzoekendbouwen aan verbanden vanuit initiatieven, thema's. 

Sinds 2007 ben ik directeur van de stichting Eigentijdse Verbindingen, doe onderzoek en ontwikkel maatschappelijke concepten, zoals:
de gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering, een concept voor het operationeel maken van regievoering van gemeenten en het (zelf)organiseren van lokale gemeenschappen;
de netwerklerende school: een concept voor docenten en leerlingen die vanuit initiatiefkracht en in netwerken onderzoekend bouwen aan de eigen school;
ondernemers voor jongeren, een concept voor ondernemers die kwetsbare jongeren in de lokale gemeenschap ondersteunen om ondernemend te zijn;
de ondernemer als maatschappelijke (aan)winst, een concept voor ondernemers om vanuit eigenheid en maatschappelijkheid via de eigen onderneming mee te bouwen aan de lokale gemeenschap.

Als netwerkonderzoeker ondersteun ik de (concept)ontwikkeling van Nieuw Atlantis (www.nieuwatlantis.com), dat werkt aan het versterken van de lokale gemeenschap door vanuit een nieuwe kijk op leven aan de Waddenkust in interactie met netwerken van kunstenaars, onderzoekers, bewoners en schakels, inspirerend te bouwen aan samenleven.  

Onder de werktitel 'besturen van netwerkrelaties' werk ik aan een (promotie)onderzoek.