Onderdeel van de oplossing - een didactiek voor systeemdenken

Onderdeel van de oplossing - een didactiek voor systeemdenken

Julien Haffmans hield zich meer dan dertig jaar bezig met organisaties en organiseren en ontwikkelde daar een eigen kijk op, deels gegrond in het systeemdenken en de cybernetica. Elke organisatie, hoe klein ook, is in haar ogen te beschouwen als een systeem. Een systeem heeft eigenschappen die de processen en patronen in het systeem ‘sturen’. Die eigenschappen zijn meestal niet intentioneel vormgegeven. Bewust zijn – of worden – van wat de patronen in stand houdt, is nuttig om de systemen te kunnen veranderen.
Systeembewustzijn verruimt onze handelingsperspectieven om de wereld waarin we leven te beïnvloeden en ook onze dromen waar te maken: waar het kleine dingen betreft, zoals een relatie tussen twee mensen; maar ook waar het grote dingen betreft, zoals ons economische systeem.
Julien wilde graag haar gedachtegoed overdragen. Ze sprak vaak over het vak met collega’s en vrienden, en had een bijzonder talent om van vrienden collega’s te maken en andersom. Ze heeft interessante publicaties op haar naam staan, waarvan er een aantal in de biografie vermeld staan. Ze is haar hele werkende leven bezig geweest om een didactiek te ontwikkelen waarmee ze mensen bewust kon maken van het feit dat systemen – en dus ook organisaties – op een gegeven moment niet meer het doel dienen waarvoor ze bedoeld zijn en dat het daarom weinig zin heeft om de problemen te bestrijden die met deze levensfase van een organisatie gepaard gaan. Julien ontwikkelde methodieken om in dit soort situaties juist een sprong vooruit te kunnen maken.

Toen in het voorjaar van 2016 duidelijk werd dat ze niet lang meer te leven had, wilde Julien graag nog het boek dat ze altijd al had willen schrijven, het licht laten zien. Ze begon reeds geschreven stukjes bij elkaar te zoeken, haar gedachten te ordenen en haar redeneringen te slijpen. Helaas heeft ze haar boek niet af kunnen maken. Wij - Maarten van Schie, Karen Jonker en Emilie Randoe - hebben daarom het initiatief genomen om alle brokstukjes van het neergeschreven gedachtegoed van interviews, de dialogen tijdens de werksessies in Wogmeer en de e-mailuitwisselingen te bundelen in dit boekje. Het is de weerslag van Juliens denken over de ontwikkelingen in Nederlandse organisaties en de uitwerking die zij hebben gehad op hoe mensen samenwerken. Ze geeft haar visie op hoe organisaties wél werken, en schetst waar het volgens haar heen kan en moet gaan.

Afbeelding: 

€ 0,00

Licentieduur: 

Onbeperkt