reader Narratieve analyse 1 analyse van het wat

reader Narratieve analyse 1 analyse van het wat

Narratief onderzoek gaat over hoe mensen in en met taal betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen. Als je onderzoek doet naar de logica van bijvoorbeeld een veranderingstraject in een organisatie, het dagelijkse leven in een wijk, of je wilt beleid veranderen omdat de omstandigheden daar om vragen, dan kan een narratieve analyse van de verhalen die mensen daarover vertellen je inzicht geven in de strategieën die ze hanteren om hun wereld en hun eigen positie daarin te definiëren: hun wensen en verlangens, hun problemen en oplossingsstrategieën, hun identiteit van dat moment.
Het analyseren van narratieven vraagt bijzondere aandacht, omdat taal altijd open staat voor interpretatieverschillen. Om die zo klein mogelijk te houden, heb ik een systematiek ontwikkeld voor een analyse op drie niveaus: het wat (thematisch), het wie (positioneel) en het hoe (waarderend). In de reader Narratieve analyse 1 analyse van het wat staat beschreven hoe je een thematische analyse van narratieven maakt.

Afbeelding: 

€ 18,15

Licentieduur: 

Onbeperkt