reader Narratieve data

reader Narratieve data

Narratief onderzoek gaat over hoe mensen in en met taal betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen. Als je onderzoek doet naar de logica van bijvoorbeeld een veranderingstraject in een organisatie, het dagelijkse leven in een wijk, of je wilt beleid veranderen omdat de omstandigheden daar om vragen, dan kan een narratieve analyse van de verhalen die mensen daarover vertellen je inzicht geven in de strategieën die ze hanteren om hun wereld en hun eigen positie daarin te definiëren: hun wensen en verlangens, hun problemen en oplossingsstrategieën, hun identiteit van dat moment.
In de reader Narratieve data komen verschillende soorten verhalen en hoe je die kunt verzamelen aan bod; het zwaartepunt ligt bij narratieve interviews.

Afbeelding: 

€ 18,15

Licentieduur: 

Onbeperkt