Reader Narratieve theorie

Reader Narratieve theorie

Narratief onderzoek gaat over hoe mensen in en met taal betekenis geven aan zichzelf en de wereld om hen heen. Als je onderzoek doet naar de logica van bijvoorbeeld een veranderingstraject in een organisatie, het dagelijkse leven in een wijk, of je wilt beleid veranderen omdat de omstandigheden daar om vragen, dan kan een narratieve analyse van de verhalen die mensen daarover vertellen je inzicht geven in de strategieën die ze hanteren om hun wereld en hun eigen positie daarin te definiëren: hun wensen en verlangens, hun problemen en oplossingsstrategieën, hun identiteit van dat moment.
In de reader Narratieve theorie wordt uitvoerig ingegaan op de belangrijkste concepten en auteurs voor narratief onderzoek. Hierin staat de relatie tussen taal en sociale werkelijkheid centraal.

Afbeelding: 

€ 18,15

Licentieduur: 

Onbeperkt