De Volkskrant schetst eenzijdig beeld van Ware Wetenschap

De Volkskrant schetst eenzijdig beeld van Ware Wetenschap

Toen ik de aankondiging van het project Ware Wetenschap van De Volkskrant zag, was ik in eerste instantie verheugd dat een krant de moeite nam om voor haar lezers de black box van de wetenschap open te maken en hen een blik te gunnen op wat er gebeurt tussen de start en het einde van een onderzoeksproject. Verheugd dus, totdat ik zag hoe een en ander vorm ging krijgen, namelijk door wetenschappers vanaf hun vooraf vastgelegde hypothesen te volgen in hun experimenten, simulaties, veldmetingen en laboratoriumproeven. Dat is een wat eenzijdige blik op “ware wetenschap”, want gericht op de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen die zich als zodanig gedragen. Waar was ruimte voor de letteren, voor het exploratieve, meer kwalitatieve en narratieve sociaalwetenschappelijke onderzoek?

Lees verder op floorbasten.nl.

Tags: