Bootcamps Literature review en Referentiesystemen etc

Bootcamps Literature review en Referentiesystemen etc

Dagdeelworkshops ‘Literature review’ (ochtend) en ‘Referentiesystemen, auteursrecht en plagiaat’ (middag): vrijdag 3 juni 2016, Amsterdam

Literature review

Een literature review is iets anders dan een literatuurstudie. Bij een studie laat u zien dat u de belangrijkste bronnen kent (gelezen en begrepen hebt), bij een review brengt u de bronnen met elkaar in verband en bespreekt u ze kritisch aan de hand van wat belangrijk is voor uw probleemstelling en wat niet (en waarom niet), met welke auteurs u het eens bent en met welke niet (en waarom niet), hoe de bronnen hebben bijgedragen aan uw onderzoek en hoe u daarvan afwijkt (Rugg & Petre, 2004). Na het lezen van een studie zegt een wetenschapper tegen zichzelf: “Nou en? Dat weet ik zelf ook wel.” Op een review kan hij reageren met: “Hé, dat is interessant, zo had ik er nog niet tegen aangekeken!” Tijdens de bootcamp leert u hoe u het kennisdomein in kaart brengt en bronnen kritisch beschouwt.

Referentiesystemen, auteursrecht en plagiaat
Een wetenschappelijke tekst moet niet alleen inhoudelijk aan bepaalde criteria voldoen, maar ook wat betreft schrijf- en opmaakstijl. Dit omvat ook de manier waarop voetnoten en referenties worden weergegeven. Het is belangrijk het juiste systeem te kiezen en nauwgezet te volgen, zeker wanneer u artikelen wilt aanbieden aan wetenschappelijke journals. U maakt tijdens de bootcamp kennis met verschillende referentiesystemen, en leert welke informatie u altijd moet noteren om aan vrijwel elk referentiesysteem te kunnen voldoen. Ook gaan we in op auteursrecht (ook op afbeeldingen) en plagiaat.

09.30 - 09.45 Inloop ochtenddeelnemers
09.45 - 12.15 Bootcamp Literature review
12.15 Einde (geen lunch voor ochtenddeelnemers)
12.15 - 13.30 Lunch voor deelnemers die beide bootcamps volgen
13.15 - 13.30 Inloop middagdeelnemers
13.30 - 16.00 Bootcamp Referentiesystemen, auteursrecht en plagiaat
16.00 - 16.30 Einde en napraten

Deelname per bootcamp kost € 199,- (zonder lunch) exclusief 21% btw, voor gehele dag met lunch € 349,- exclusief 21% btw. Vooraf ontvangt u een mail met het adres en routebeschrijving, en de factuur. Ter plekke liggen het Handboek Buitenpromoveren met € 4,95 korting en het Werkboek Buitenpromoveren met € 2,45 korting voor u klaar. Aanmelden vanaf nu via info@handboekbuitenpromoveren.nl. Maximaal twintig deelnemers per bootcamp. Locatie: Academy for Information and Management, Nieuwe Prinsengracht 39, Amsterdam.

Datum: 

vrijdag 03 juni 2016 - 09:30 tot 16:30