Digitaal netwerkprogramma Eigentijds Lokaal

Digitaal netwerkprogramma Eigentijds Lokaal

In gesprek met Anne-Marie Poorthuis
Dinsdagmiddag 6 oktober van 15-17 uur bij J72, Sint Jorisstraat 72 in Nijmegen

Graag vooraf aanmelden bij J72

Van harte nodigen we je uit deze middag de mogelijkheden van het digitale netwerkprogramma Eigentijds Lokaal te verkennen en te onderzoeken wat de inzet van een netwerkprogramma voor een wijk of stad kan betekenen.
Het netwerkprogramma Eigentijds Lokaal is een hulpmiddel voor het (zelf)organiseren van een wijk, dorp of stad rond een actueel maatschappelijk thema. Het netwerkprogramma gaat uit van initiatiefkracht en maakt netwerken, kennis, mogelijkheden en praktijken zichtbaar en toegankelijk. Elke ambitie kan tot gezamenlijk thema worden gemaakt, zoals het bouwen aan een pedagogische omgeving, het opzetten van stadslandbouw, de aandacht voor duurzaamheid, ondernemendheid, gezondheid of wonen. Iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving, zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeente, politiek, professionals, kunstenaars, ontwerpers enzovoort kan op eigen wijze deelnemen of gebruik maken van het netwerkprogramma. Lokale teams brengen met het netwerkprogramma periodiek het gesprek rond een actueel thema op gang, helpen betrokkenen om hun eigen initiatief met het thema te verbinden, netwerken te bouwen, kennis te delen, mogelijkheden af te stemmen, elkaar te ontmoeten en met behoud van ieders eigenheid het gezamenlijk vermogen van een wijk of stad om vraagstukken aan te kunnen, te versterken. Uitgangspunt is dat alles en iedereen er toe doet en de uitdaging is om zoveel mogelijk potentieel te benutten.

Zie ontwerp netwerkprogramma

Eigentijdse Verbindingen werkt sinds 2007 met netwerkprogramma’s voor de lokale samenleving. In 2015 is de stap genomen om het netwerkprogramma ook digitaal te maken, waardoor de mogelijkheden om met netwerkprogramma’s te werken enorm zijn uitgebreid. Zo is het digitale netwerkprogramma opgebouwd uit een aantal tools waar betrokkenen zelfstandig mee kunnen werken, zijn alle opbrengsten van het netwerkprogramma digitaal zichtbaar en toegankelijk en geeft het digitale netwerkprogramma de mogelijkheid om netwerkprogramma’s van verschillende wijken of steden met elkaar te verbinden en ook weer te koppelen aan buurtwebsites en andere sociale media. Het digitale netwerkprogramma werkt als een raamwerk en bouwt een levende netwerkstructuur waarmee iedere stad of wijk op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Het eigen potentieel van verschillende steden en wijken wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig om uit te wisselen of te bundelen en iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan er op eigen wijze uit putten. Om de opbrengsten eenvoudig toegankelijk te maken, kunnen uit het netwerkprogramma selecties worden gemaakt.

Het netwerkprogramma is een ontwerp van Anne-Marie Poorthuis (directeur Stichting Eigentijdse Verbindingen) die zich sinds beginjaren negentig bezig houdt met netwerkontwikkeling rond actuele thema’s en vraagstukken van organiseren. Delen van het netwerkprogramma, zoals de netwerkanalyse voor initiatiefnemers en de themaverkenning worden door velen in het land gebruikt.

 

Datum: 

dinsdag 06 oktober 2015 - 15:00 tot 17:00