Ongekend Bijzonder Symposium: Unknown voices, new lessons

Ongekend Bijzonder Symposium: Unknown voices, new lessons

Ongekend Bijzonder Symposium: Unknown voices, new lessons

Vrijdag 23 september 2016, 9.30 tot 17.30 uur, Trippenhuis Amsterdam

We nodigen je van harte uit voor het symposium Unknown Voices, New Lessons, een samenwerking tussen Stichting BMP, het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (van het IISG) en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut.

Doel: De uitkomsten van het oral history project Ongekend Bijzonder bespreken en hieruit lessen voor de toekomst trekken. Een symposium voor beleidsmakers, onderzoekers, museale vernieuwers, erfgoed specialisten, project initiators en belangstellenden uit bredere kring.

Twee hoofdthema’s:

  1. De betekenis van de 248 oral history interviews met (voormalige) vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedschrijving en beleidsontwikkeling.
  2. Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van dit materiaal in samenwerking met archieven, musea, culturele instellingen en vluchtelingen.

Programma
In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Dagvoorzitter is Seada Nourhussen.

Sprekers zijn onder meer:

  • Corinne Squire, Centre for Narrative Research van de East Londen University
  • Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit
  • Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
  • Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief Rotterdam
  • Wayne Modest, hoofd Research Centre for Material Culture, Leiden

In de middag zijn er zes workshops: toekomstige oral history projecten, uitkomsten Ongekend Bijzonder en verder onderzoek, duurzaam toegankelijk maken van oral history materiaal (powered by DANS), presentatie & co-creatie, educatie, en beleidsopgaven.

Deelnemers worden uitgedaagd hun denkkracht in te zetten aan de hand van concrete vragen. Inleiders uit de ochtend en andere inhoudelijke specialisten fungeren als juryleden. Actiepunten uit de workshops worden aan het einde van de dag gepresenteerd. Meer informatie: ongekendbijzonder.nl/symposium/

Aanmelding
Toegang tot dit symposium is vrij, na aanmelding via deze link. In het aanmeldproces kun je aangeven naar welke workshop in de middag je voorkeur uitgaat.

Gratis is niet zonder waarde, daarom gaan we er van uit dat u zich tijdig afmeldt als u onverhoopt niet kunt komen. We willen no-shows heel graag voorkomen.

We ontvangen je graag op vrijdag 23 september.

Met vriendelijke groet, Ongekend Bijzonder, IISG en Huizinga Instituut

Datum: 

vrijdag 23 september 2016 - 09:30 tot 17:30