No. 2 IVMV-magazine is on line: HET BEELD VAN MOSLIMS IN NL

No. 2 IVMV-magazine is on line: HET BEELD VAN MOSLIMS IN NL

HET IVMV KIJKT MET U MEE!  

MOSLIMS IN DE NL MAATSCHAPPELIJKE VERBEELDING. Over beeldvorming van moslims in Nederland is inmiddels veel geschreven. Vaak doelt men op vooroordelen over moslims die circuleren in politiek en media. In de meeste publicaties gaat het om negatieve beeldvorming. Opmerkelijk genoeg wordt ‘beeldvorming’ zelden visueel opgevat.

Beeldvorming wordt doorgaans besproken in termen van discriminatie, stigmatisering, stereotypering, inferioriteit, uitsluiting, onderdrukking, retoriek, demagogie, angst, emotie enzovoorts. Er passeren allerlei opvattingen en meningen óver visuele verschijnselen als de moskee, de hoofddoek, de baard en de djellaba. De diagnose van velen is dat de Nederlandse beeldvorming vooringenomen is, ze de werkelijkheid vertekent en blijk geeft van onwetendheid. Lees verder of bekijk de INHOUD van dit tweede themanummer van de Stichting IVMV, instituut voor maatschappelijke verbeelding.

Tags: